FANDOM


Transcript:

Dora: I see you!

Dora: Hi, I'm Dora.

Dora: I spy a cute little monkey.

Dora: Do you see a monkey?

Dora: Where?

Dora: Right, in the tree.

Dora: That's my friend Boots the Monkey.

Boots: Boots! Dora!

Dora: Hey, Boots, you want to play "I spy"?

Boots: I spy, i spy, i spy!

Boots: I spy a Pirate Parrot.